⮑ Introductie

Tijdens dit semester was het mijn bedoeling om eindelijk al mijn interesses te werken in het project. In voorgaande semesters kreeg ik dit maar niet voor elkaar. Door mijn positionering als eerste leerdoel te stellen kreeg ik direct motivatie na mijn minor: scripting for designers

Andere leerdoelen voor dit semester waren onder andere:
• Het beter onderzoeken van mijn onderwerp en thema om deze uiteindelijk beter te formuleren.
• Verdieping zoeken in het koppelen van digitale informatie naar een analoog uiting
• Duidelijke positionering vinden als ontwerper en mijzelf een podium geven (portfolio)

Vorige projecten/semesters gingen vaak gepaard met een matig onderzoek en dat wilde ik semester compleet anders doen. Door meer opzoek te gaan naar mijn eigen onderzoeksmethode en de extra tips tijdens de theorie lessen kreeg ik een duidelijker en beter vat op mijn onderwerp en wist ik dit sneller om te zetten tot nuttige beelden en experimenten.
 

Tijdens mijn onderzoek was het van belang om niet direct mijn eigen onderzoeksvragen te beantwoorden. Ik wilde deze graag open houden en dit voor eigen interpretatie bij mijn doelgroep neerleggen.

⮑ Onderzoek

Door de vrijheid die we kregen bij speculative realities om op zoek te gaan naar ons eigenwerp vond ik het makkelijk om te beginnen met onderzoeken en experimenteren. Toch merkte ik dat in de eerste paar weken dit moeizaam ging en ik weinig grip kreeg op welke richting ik uit wilde. Ik kon geen grip krijgen op het onderwerp en wist niet op welke manier ik hier verdieping in kon zoeken. Ook de hele thuiswerk situatie heb ik hierin onderschat en heb te weinig aan de bel getrokken wanneer dit nodig was.

 

Toch heb ik tijdens dat ik mijn thema/onderwerp aan het onderzoeken was samen met de nuttige theorie lessen grip gekregen op de manier hoe ik onderzoek en heb ik wat verbeterpunten gevonden voor mijn toekomstige projecten. Ik moet sneller reflecteren en knopen doorhakken. Dit om me sneller te kunnen focussen op mijn doel om daarna binnen deze kaders te gaan experimenteren.

Na de voortgangspresentatie wist ik dat het anders moest. Ik ben meer op zoek gegaan naar wat mij als ontwerper qua technieken en experimenten interesseert. Hier heb ik snel grip op weten te krijgen en werd het een stuk makkelijker om deze verschillende technieken (augmented reality, after effects animaties, 3D modelling, app development en kinetic typography) toe te passen. Door elke week te sparren met onze speculative realities groep, andere klasgenoten en vrienden kreeg ik grip op het proces en wist ik elke week ideeën om te zetten tot beelden.

⮑ Ervaring

De uiteindelijke vorm van de expositie was een van de zaken die belangrijk waren voor mijn project dit semester. Hoe wilde ik gaan presenteren en wat wilde ik überhaupt overbrengen?
Doordat ik nauw betrokken was bij het proces en het opzetten van de expositie kon hier voor mijzelf in experimenteren en mijn project op de juiste manier tonen.
 

Naast mijn eigen project was ik dit semester ook zeer betrokken bij het ontwerpen en ontwikkelen van de online expositie. Als groep wilde we de beleving van de online expositie zo dicht mogelijk bij een fysieke ervaring houden. Door het onderzoeken samen met Sander (immaterial) van de mogelijkheden en het ontwikkelingen van de online omgeving heb ik meer kijk gekregen op hoe te communiceren met stakeholders en doelgroepen. Door dit steekproefsgewijs te laten testen door kennissen en vrienden kwamen we tot conclusies en konden we hier snel op reageren en dit aanpassen.

De uiteindelijke boodschap van mijn project moest een bepaalde bewustwording bevatten van wat werkelijkheid zou kunnen worden. Door als ontwerper niet een direct standpunt in te nemen wilde ik de interpretatie neer leggen bij de bezoeker en mijn doelgroep.
 

De wrijving die ik heb gegeven aan mijn eind presentatie was voor mij een belangrijk aspect van dit project. Ik wilde geen antwoorden opleggen. Door scenario’s van mijn project uit te werken en deze te tonen zocht ik de grens van wat positief en negatief kan zijn binnen mijn project.
 

Het speculatieve bedrijf dat een virtuele assistente heeft ontworpen om deze te laten meekijken over jouw schouder moet natuurlijk positief overkomen. Terwijl dit natuurlijk als een breuk op je privacy kan voelen. Die wrijving vind ik als ontwerper interessant en merk dat dat een goede motivatie is om continu hiermee te blijven experimenteren.
 

Daeva is een virtuele assistent die meekijkt over jouw schouders en reageert hoe jij omgaat met alle online activiteiten die op je af komen. Zo krijg jij als gebruiker meer inzicht in je gebruik en zullen er door Daeva passende maatregelen getroffen worden omtrent jouw online gedrag. In dit project is het bewust worden van jezelf het voornaamste. Praat weer eens met de lieve dame tegenover je in de trein onderweg naar Amsterdam. De plaatselijke bakker heeft vast veel meer te vertellen dan zijn foto’s op Instagram nu doen vertellen.

Meer informatie over dit project:
timvanvelthoven.nl/daeva

⮑ Professionalisering en positionering

Door het zoeken van stage, het contact hebben met stagebedrijven en de organisatie en het ontwerp van de expositie vind ik dat ik daar dit semester de meeste stappen in heb gemaakt. Door de professionele houding tijdens het plannen van de expositie zijn veel zaken voorbij gekomen waar je normaal gesproken weinig rekening mee houdt. Zo zag de klas mij, samen met Sander, als verantwoordelijke voor de expositie en als er vragen waren konden klasgenoten daarvoor bij ons terecht. Die verantwoordelijk heeft geleidt tot (naar mijn idee) een zeer geslaagde online expositie en waren de reacties veelal positief.
 

Aan het begin van dit semester vond ik het moeilijk om mijzelf als ontwerper te verkopen, kon ik mezelf moeilijk omschrijven en wist ik niet precies wat ik ambieerde als ontwerper. Door het zoeken van stagebedrijven en hiermee in contact te zijn geweest heb ik een duidelijker beeld gekregen van mij als ontwerper en wat mijn toekomstige leerdoelen zijn. Ook met opstellen en ontwerpen van mijn portfolio timvanvelthoven.nl kwam ik erachter hoeveel plezier ik heb gehad tijdens voorgaande projecten. Dit zorgde ervoor dat ik makkelijker en beter mijzelf kan presenteren en kan ik gerichter zoeken naar een fijne en leerzame stageplek.

⮑ Reflectie semester

In een semester waar voor mij alles moeilijk op gang kwam en ik weinig grip kreeg op de situatie heb ik halverwege de knop om kunnen zetten door te beginnen met mijn eigen beeld en welke positionering ik als ontwerper heb. Tijdens deze positionering kwam ik op meerdere aspecten van het vak wat mij boeiend lijken en ik wil blijven ontwikkelen. De communicatie van mijn product/ontwerp en onderzoek zijn daardoor sterk verbeterd en ben ik niet bang om dieper in de materie te gaan van mijn onderwerp.
 

Door mij als curator van de expositie voor te stellen leerde ik omgaan met knopen doorhakken voor grotere groepen en durfde ik de leiding te nemen bij moeilijke beslissingen. Deze professionele houding zie ik als een groot pluspunt van dit semester.
 

Soms maak ik het mezelf nog te moeilijk door niet snel genoeg aan de bel te trekken wanneer ik vast loop of tegen iets aan loop. Daardoor krijg ik soms het gevoel dat ik niet het onderste uit de kan haal binnen een project of een les. Hetzelfde geldt voor dat ik aan het begin van dit semester het lastiger vond om voor mezelf een standpunt in te nemen ten opzichte van de vragen die ik mezelf stelde.
Aan het einde van dit semester is te zien, in zowel de uiteindelijke expositie als in de manier hoe ik me positioneer, dat ik hier grip op heb weten te krijgen en dat is voor mij het belangrijkste wat ik meeneem naar volgend jaar.